Biden musí zlomiť ekonomické začarované kruhy

 Biden musí zlomiť ekonomické začarované kruhy

.Keď sa Joe Biden stal pred 12 rokmi viceprezidentom, vláda musela reagovať na masívny ekonomický infarkt v podobe finančnej krízy. Ako prezident dnes vedie krajinu,
Read More

Redak staff

Leave a Reply

Your email address will not be published.