Dette there was the dung silence spørsmålene to USA-valget

 Dette there was the dung silence spørsmålene to USA-valget

Vi veterinarian fortsatt ikke om det er Joe Biden eller Donald Trump som skal bo i Det hvite hus de neste fire årene. Det har så langt vært et jevnt valg, og fortsatt gjenstår resultatet i fire viktige delstater.

Mange gode spørsmål har kommet til NRK svarer Her er svar på noen av de mest silence spørsmålene om presidentvalget i U.S.A..

1. Hva skjer hvis det blir perimeter i and delstat?

Therefore, in order to achieve this result in Georgia, it would be better to have the same result in all the Member States that have implemented it helt avgjort. Da må alle stemmene som allerede har blitt talt, telles igjen.

Det er forskjellige regler fra delstat til delstat på når det blir opptelling. I noen delstater skjer det automatisk. In other delstates, presidential candidates may be om om om om omition dersomre enn ett ett prosentpoeng skiller dem. Ofte må kandidaten betale for omtellingen selv: I Wisconsin må Trump betale for omtellingen selv, hvis del staten godtar kravet om omtelling fra presidenten.

Hva utfallet van een ommwelling blir, avhenger van hvvorskjellig het nye resultatet er dan het förrste resultatet. Ved tidligere om omellingen har het sjeldent betydd mer enn dat een par hundre stemmer har blitt flyttet på.

2. Har omtelling ved tidligere valg ført til et annet resultat?

Omtelling har i modern tid ikke endret resultatet i noen delstat ved et presidentvalg.

I 2016 ba Jill Stein i Det grønne partiet om en omeling i rustbeltestatene, som var avgjørende da Donald Trump vant. Som kjent endret ik ikkeke t het utfallet av valget, og president Trump inntok sjefsstolen i Det hvite hus20 Januar 2017.

I 2000 gikk circumferences i Florida til høyesterett. Med 537 voter vant George W. Bush del staten over Al Gore– og Bush ble president, selv etter circumferences.

Her kan du lese ti ting som er greit å vite om presidentvalget.

3. Kommer Trump til å gå til høyesterett?

Donald Trump har tidligere sagt at han vil involvere høyesterett dersom han taper. Male it can be ta long tid, prosessen må begynne in lavere rettsinstanser, og høyesterett in USA må godkjenne saken.

— For at male skal ha et søksmål som ender opp i høyesterett så må guy ha en ganske god sak, og så må man ha et interesting juridisk spørsmål som amerikansk høyesterett mener de bør avgjøre, sier førsteamanuensis Sofie Høgestøl.

Spørsmål knyttet til oomelling har blitt tatt opp i høyesterett før: det skjedde for eksempel in del staten Florida in 2000.

NRK har en utfyllende artikkel om hvordan Trump forsøker å bruke domstolene for å vinne valget. Den kan du lese her.

4. Can Trump silent igjen om fire år dersom han taper?

Yeah, it can han. In the amerikanske grunnloven står det at ingen som har vært president in to perioder, altså i totalt åtte år, kan stille til gjenvalg.

Donald Trump har vært president in USA in fire år. Dermed er het ikke ulovlig for han å stille til gjenvalg ved neste valg, dersom han taper. Det er er presidentvalg in USA hvert fjerde år, så neste mulighet for Trump blir in 2024, hvis han ikke vinner dette valget.

Fun truth: Grover Cleveland ble president i USA i1884 Han tapte gjenvalg i 1888, guys ble valgt igjen i1892 Altså er det ikke utenkelig at en president som taper gjenvalg kan få en periode til– males det tilhører sjeldenhet

Find Out More

Redak staff

Leave a Reply

Your email address will not be published.