Je to ostuda! Trump odmítá podepsat krizový balíček

 Je to ostuda! Trump odmítá podepsat krizový balíček

Donald Trump naznačil, ¿e nepodepíše krizový balíček finanční podpory pro milion Američanů. Soubor zákonů přitom v pondělí schválily ob ob ob ob obě váhľkého kongress. Hlavně malí podnikatelé se kvůli pandemii ocitli ve velké finanční tísni a na pomoc spoléhali.

Donald Trump ostře zkritizoval krizový balíček na obnovu a podporu hospodářství Spojených států tvrdě zasažených pandemií koronaviru. It is a very important part of the law, which is not a problem. Podle Trumpa s

Read More

Redak staff

Leave a Reply

Your email address will not be published.