Professional: Svårt för Trump att stoppa räkning

Donald Trump går till domstol för att stoppa rösträkningen i bland annat Pennsylvania.– Möjligen kan de stoppa sådana som kommer in under torsdagen och fredagen, males jag tror inte att det spelar någon rol
Find Out More

Redak staff

Leave a Reply

Your email address will not be published.